Банкеръ Daily

Новини

Хората на Събев решават за новия дълг на Петрол

Хората на Ершов останаха извън залата на днешното (2 юни) общо събрание на акционерите на Петрол АД. Адвокат Мариана Брага, която имаше пълномощно да представлява руснака не беше допусната да влезе в дружеството. Малка утеха за тях е, че придружаващия я нотариус получи разрешение от присъстващите акционери да проследи обсъжданията по точките от дневния ред.
Ершов държи 47.5% от капитала на Петрол холдинг АД, който е най-големия акционер в търговеца на горива с дял от 55.48% от книжата с право на глас в края на март. Освен това Министерството на икономиката, енергетиката и туризма все още си пази 0.66%, а останалите 2.04% са собственост на други миноритарни акционери.
Общото събрание се очаква да вземе важно решение за овластяване на управителния съвет и на изпълнителния директор на Петрол за привличането на средства чрез заем, дългови инструменти, мецанин финансиране, продажба и обратно изкупуване на активи или чрез друг способ. Общата стойност на финансирането ще е до 75 млн. евро с максимален срок за погасяване до шест години. Тази сума според мениджърите би било достатъчно за покриване на задълженията по облигационната емисия.
Вероятно при сегашното положение на нещата новият акционер - бургаската фирма Вянд Ойл ООД, която преди седмица си купи 41.8482% от Петрол АД, и със съдействието на Корпоративна търговска банка, която пък чрез репо сделка притежава 8.24%, ще вземат правилното решение. Говори се, че банката на Цветан Василев ще даде парите за новия дълг. Срещу съответните обезпечения, разбира се.
Според доклада на управителния съвет способът за привличане на нов дълг сега е по-подходящият вариант, тъй като при запазване на възходящия тренд в приходите на дружеството се създават възможности за подобряване на финансовите резултати, което пък би съдействало за повишаване на пазарната стойност на Петрол и на неговите активи впоследствие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във