Банкеръ Daily

Новини

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА РЕГИСТРИРА ДВЕ НОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

С решение от 7 декември 2007 г. на Софийски градски съд е регистрирано дружеството Поддържане и възстановяване АД с капитал от 2 848 000 лв., разпределени в 2 848 броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв. всяка една, съобщиха от БФБ-София. Холдинг Пътища АД - София притежава 2 843 броя акции от капитала на новоучреденото дружество, което представлява 99.82 на сто. Участието на холдинга в Поддържане и възстановяване АД е чрез непарична вноска (апорт) на цялото си дялово/акционерно участие в капитала на следните дружества: Пътно поддържане Оряхово ЕООД, Оряхово, Пътно поддържане Севлиево ЕООД, Севлиево, Пътно поддържане Враца ЕООД, Враца, Пътно поддържане Ябланица ЕООД, Ябланица, Пътинженеринг АД, Плевен, Смолян пътстрой ЕАД, Смолян и Мостстрой инженеринг ЕАД, София.
С друго решение от 7 декември 2007 г. на Софийски градски съд е регистрирано дружеството Пътища и магистрали АД с капитал 33.231 млн. лв., разпределени в 33 231 броя обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност 1000 лв. всяка една. Холдинг Пътища АД - София притежава 33 226 броя акции от капитала на новоучреденото дружество, което представлява 99.98 на сто. Участието на холдинга в Пътища и магистрали АД е чрез непарична вноска (апорт) на цялото си акционерно участие в капитала на следните дружества: Видапътстрой ЕАД, Видин, Пътинженеринг - М ЕАД, Монтана, Пътстрой ЕАД, Ловеч, Пътностроителна техника ЕАД, София и Бургаспътстрой АД, Бургас.
Учредяването и регистрацията на двете нови акционерни дружества е реализирано при осъществяване на обичайната търговска дейност на холдинга и на основание чл.114, ал.8 от ЗППЦК не се изисква решение на Общото събрание на акционерите относно това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във