Банкеръ Daily

Новини

Холандия подкрепя България в цялостния процес на подготовката за присъединяването ни към Шенген

„Приключиха дейностите по един от най-значимите и най-съдържателни за МВР проекти, свързани с шенгенската перспектива на България”. Това заяви – каза зам.-министър Веселин Вучков при заключителната среща между холандски експерти и българските им колеги от Дирекция „Международно оперативно полицейско сътрудничество”, Института за компютърни технологии и Дирекция „КИС” – бенефициенти по проект „Укрепване административния капацитет на бюрото СИРЕНЕ – България”.
„Най-важната външнополитическа перспектива на България – присъединяването ни към шенгенската зона изискваше и продължава да изисква редица усилия – добави още той. Сред тях е и необходимата законова и подзаконова нормативна база – гласуваните вчера на „второ четене” в Народното събрание промени в Закона за МВР, в който са включени и клаузи, свързани с присъединяването към Шенген, гласуването пак вчера на „първо четене” на промени в Закона за защита на личните данни и Закона за чужденците в Република България – са само важна част от тях.
Шенген означава постигането и на добро техническо обезпечаване на външните граници на страната ни, както и за работата по Шенгенската информационна система. „Но, за да оживеят законите и техниката, е необходимо с тях да боравят компетентни специалисти” – бе категоричен зам.министър Вучков.
Той изрази увереност, че след финализирането на този проект, България е постигнала своята приоритетна цел – присъединяването към шенгенската зона през първата половина на 2011 г. През декември т.г. предстои последната проверка за готовността на страната ни за присъединяването към Шенген, която е точно в областта ШИС/СИРЕНЕ – т.е. – по темата на настоящия проект.
Зам.вътрешният министър изрази от името на министър Цветанов благодарности към холандската страна за последователната подкрепа, оказвана на България в цялостния процес на подготовката ни за присъединяването към шенгенското пространство.
От своя страна Мартайн Елхерсма, и.д. посланик на Кралство Холандия у нас изрази своето задоволство от успешното приключване на този проект, като подчерта, че „приемането на България в Шенген е важно не само за България, но и за Холандия”. Холандия подкрепя България за присъединяването й към шенгенската зона – добави още той и подчерта, че е впечатлен от силата и желанието на българското правителство за постигането на този приоритет. „Главната цел на Шенген е премахването на вътрешните граници между държавите-членки, въз основата на взаимно доверие” – каза посланикът на Холандия. Той добави, че и след този проект сътрудничеството между двете страни ще продължи със същите темпове и при същите резултати.
Проектът по холандската програма МАТРА„Укрепване административния капацитет на бюрото СИРЕНЕ – България”стартира в началото на 2009 г. , като продължителността му първоначално е две години, но по-късно е удължена с още една година. Бюджетът му е 325 000 евро. Изпълнени успешно са всички цели по проекта, като сред тях са: изграждане на Национално Бюро СИРЕНЕ, като всички му 25 служители са обучени за работа с автоматизираната информационна система на МВР, утвърдени са и специални Правила за работата му. Холандски експерт подпомогна изграждането на архитектурата на АИС „Управление на документните потоци на ДМОПС”, като тази система е в реална експлоатация от м. август 2010 г. и е насочена към електронен обмен на информация между българското Бюро СИРЕНЕ и бюрата СИРЕНЕ в Шенгенското пространство. В рамките на проекта са проведени и няколко семинара за повишаване информираността на служители от МВР по въпросите на Шенген и ШИС с участието на всички ангажирани страни в подготовката на национално ниво. Успешно се проведоха и функционалните тестове на СИРЕНЕ с участието на чужди експерти и представител по проекта МАТРА от Холандия. Важен елемент от целите на проекта е подобряване взаимодействието между българското и холандското бюра СИРЕНЕ. Не на последно място – постигната е и целта за попълване на всички празноти в хармонизиране на нормативната уредба за прилагане правото от Шенген в България /шенгенското законодателство, което е и част от законодателството на Европейския съюз

Facebook logo
Бъдете с нас и във