Банкеръ Daily

Новини

Хюсменова иска дебатите по Дунавската стратегия да продължат и през април

Дебатите и информационните кампании по Дунавската стратегия трябва да продължат и след старта на нейното изпълнение през април. Това заяви евродепутат Филиз Хюсменова от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) в рамките на дискусия в Европейския парламент за макрорегионалния подход в Стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион, съобщиха от кабинета на евродепутата.
Хюсменова, която е и зам.- председател на ДПС, припомни, че преди създаването на стратегията евродепутати, както и много местни и национални власти разгърнаха широки дискусии и консултации по приоритетите и проектите, които да бъдат обхванати от макрорегионалния европейски подход. „Това повиши заинтересоваността на гражданите”, изтъкна българският евродепутат Филиз Хюсменова. Според нея продължаването на информационните и дискусионните форуми ще поддържа обществената ангажираност към амбициозния европейски проект и така ще помогне за успешното му осъществяване.
Дунавската стратегия е съсредоточена върху устойчивото развитие на транспортните и енергийните мрежи, защитата на околната среда и водните ресурси и социално-икономическото развитие на 115-те млн. граждани, които живеят в 14-те държави по поречието на Дунав. Миналата година евродепутат Хюсменова се включи в процеса на популяризирането й в България в рамките на общоевропейските консултации при изработването на стратегията.
В своето изказване пред ЕП тя посочи още, че с изпълнението на стратегията, което ще започне, след одобрението й от Съвета на министрите през април, държавите от Дунавския регион ще се изправят пред нови предизвикателства – координиране по приоритетите, механизми за финансиране, за възлагане, отчитане и контрол на изпълнението. „Комисията трябва да разгледа с внимание въпроса за мониторинга на проектите не само по отношение на финансовата дисциплина, а и по спазване на срокове, договорености и качество на постигнатите резултати”, изтъкна българският евродепутат в подкрепа на тезата си да се установят ясни отговорности.
Комуникацията и популяризирането на резултатите от изпълнението на Дунавската стратегия са според Хюсменова друг съществен въпрос за повече прозрачност и достъп до информация, който е изключително важен не само за отношенията между координатори и изпълнители на проекти, а и за гражданите на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във