Банкеръ Daily

Новини

Химимпорт плаща 0.1998 лв. гарантиран дивидент

Проведеното на 15 август общо събрание на акцинерите на Химимпорт АД - София е гласувало решение за разпределяне на брутен дивидент за 2011 г. от по 0.1998 лв. на една привилегирована акция. Физическите лица плащат данък дивидент в размер на 5% и те ще получат по 0.18981 лв./акция. За целта е заделена сумата от 17 736 380 лева.


Право да получат част от печалбата имат всички, които са вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на събранието, или към 29 август. Сделки с акциите на холдинговото дружество на борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, могат да се сключват до 27 август.


Изплащането ще става чрез клоновете на Централна кооперативна банка АД в страната.


Химимпорт инвест АД е най-големият акционер със 108 957 067 броя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във