Банкеръ Daily

Новини

Химимпорт-Петрол-Варна с ново фирмено наименования

Химимпорт-Петрол-Варна ЕООД, дъщерно дружество на Проучване и добив на нефт и газ АД (4O1), е променило наименованието си на Химойл БГ ЕООД, с което ще продължи дейността си. Промяната е отразена в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, съобщиха от компанията майка.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти. Управител на дружеството е Стоян Любомиров Малкочев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във