Банкеръ Daily

Новини

ХИМИМПОРТ ИНВЕСТ АД ЩЕ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ ДО 130 МЛН. ЛВ.

Химимпорт инвест АД, София, свиква редовното годишно общо събрание на акционерите на 3 септември 2007 г., става ясно от поканата в Държавен вестник. То трябва да вземе решение за увеличаване капитала на дружеството от 60 млн. лв. на 130 млн. лв. чрез издаване на нови 70 млн. поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка една. Освен това ще се обсъждат годишния счетоводен отчет и начина за разпределяне на печалбата за 2006 година. В дневния ред са включени и точките за освобождаване от отговорност на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2006 г., както и гласуване на предложените промени в устава на Химимпорт инвест АД. При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 18 септември на същото място и при същия дневен ред.
По информация от ДАКСИ оперативното управление в Химимпорт инвест АД се осъществява от Иво Каменов Георгиев - изпълнителен директор, Марин Великов Митев, Тихомир Иванов Митев и ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД.
Акционерният капитал е разпределен между Хим Инвест Институт - Лихтенщайн с дял от 98% от капитала, а останалите акции са собственост на група физически лица.
Химимпорт инвест АД контролира няколко дружества: Ловико Сухиндол Груп АД (50%), Пенсионноосигурително дружество ЛУКОЙЛ Гарант-България АД (84%), Химимпорт Трейд АД (50%), Химимпорт АД (89%) и Пристанище Леспорт АД (1%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във