Банкеръ Weekly

Новини

Готов е типов образец за предоставяне на услуги от ЕИБ

Правителството одобри типов образец на споразумение за предоставяне на услуги от Европейската инвестиционна банка. В него са включени задълженията на консултантите, приносът на клиента, сроковете за изпълнение, необходимата документация, правата върху интелектуалната собственост, клаузи за плащане, отчетност и публичност, уреждане на спорове и други атрибути, необходими за съставяне на споразумението.


Типовият образец ще се ползва от бенефициентите и на негова база те ще изготвят конкретните проекти на споразумения в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на България и ЕИБ за оказване на подкрепа във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от структурните инструменти на Европейския съюз.


Меморандумът беше подписан на 22 януари т. г., а в края на юни бяха определени сферите, в които експертите на ЕИБ ще консултират правителството при усвояването на средствата от ЕС. Подкрепата от финансовата институция е насочена към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и националните компании bdquo;Железопътна инфраструктураrdquo; и bdquo;Стратегически инфраструктурни проектиrdquo; за изпълнението на проекти в областите шосеен, воден и жп транспорт и околна среда, както и за изграждането на институционален капацитет и изготвянето на секторни стратегии и секторни инвестиционни програми.


Заплащането на услугите ще става за сметка на техническата помощ по оперативните програми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във