Банкеръ Weekly

Новини

Готов е софтуерът за изготвяне на споразуменията за ползване на земеделски земи

Софтуерът, с който ще се изготвят доброволните споразумения за ползване на земеделските земи, е готов. Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова на среща с организации в земеделието, посветена на актуални въпроси по изготвяне на споразуменията. bdquo;Онова, което досега се правеше на ръка, вече може да става за секунди и то с максимална точностldquo;, подчерта Боянова. Тя уточни, че за постигане на споразуменията помежду си, ползвателите ще получат за първи път в електронен вид данните от картите на възстановената собственост, от ортофото картата и данните за допустимия слой за подпомагане. По този начин участниците в споразуменията ще разполагат с цялата налична информация за ползването на земеделските земи и ще се спести значително време при споразумяването.


Споразуменията по чл. 37в от Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи се договарят между ползвателите в едно землище, като целта е да се постигне уедрено и ефективно ползване на разпокъсаната земя.


Земеделските имоти, за които не са подадени декларации от собствениците им, ще бъдат разпределени за ползване през следващата стопанска година. За тези земи арендаторите ще заплатят сума в размер на средното рентно плащане за района. Сумата се внася по извънбюджетна сметка в общината, откъдето собствениците ще могат да я получат.


Декларации от собственици на земеделски земи се подават само в случаите, когато те не искат земите им да се ползват от друг или имат намерение сами да ги обработват. Срокът за деклариране е 31 юли в общинските служби по земеделие. Декларацията може да се подава и в електронен вариант.

Facebook logo
Бъдете с нас и във