Банкеръ Daily

Новини

Горна Оряховица спечели проект за 5 548 127 лв. по програма Регионално развитие

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) днес зам.-кметът по хуманитарните дейности на Горна Оряховица Иван Момъков, от името на кмета инж. Йордан Михтиев, подписва договор за реализация на проекта „Подобряване на физическата среда и сигурността в община Горна Оряховица – I етап” по Оперативна програма „Регионално развитие, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за подобряване на градската среда”. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът е с продължителност 24 месеца и ще започне след подписването на договора. Стойността на проекта е 5 548 127,22 лв. Обща цел на проекта е да се подобри качеството на живот и да се повиши привлекателността и конкурентоспособността на град Горна Оряховица и агломерационния ареал. Една от основните дейности по проекта ще бъде „Изработване на работни проекти в част Дендрология” и част „Архитектура” на парк „Пролет”, и част „Конструкции” на Рампа за достъпна среда – Източен вход на сграда на Община Горна Оряховица. Дейността цели да бъде осигурена пълна проектна готовност за реализиране на предвидените строителни работи по проекта. Другата основна дейност по проекта „Изпълнение на СМР” обхваща: изграждане на парк „Пролет”; реконструкция на парк „Христо Ботев”; Изграждане на пешеходна зона, съчетана със зелени площи и място за отдих в кв. „Гарата”- гр.Горна Оряховица ІІ етап; Реконструкция на пешеходна зона свързваща кв. „Пролет” с кв. „Гарата”; Изграждане на рампа за достъпна среда пред източен вход на сградата на общинска администрация гр. Горна Оряховица за достъп към звено за местни данъци и такси; Изграждане на интегрирана система за наблюдение и контрол в парк „Пролет”, парк „Христо Ботев”, пешеходна зона, свързваща кв. ”Пролет” с кв.”Гарата” и Общински център за наблюдение и контрол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във