Банкеръ Daily

Новини

Голям интерес към плащанията по НАТУРА в Благоевград

Голям интерес предизвика мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи” по Програмата на развитие на селските райони (ПРСР) по време на първата среща-дискусия със земеделските производители от Благоевградски регион. С нея се поставя началото на поредица от срещи, които ще се проведат във всички региони на страната като част от мащабна информационна кампания по ПРСР.
Най-голям интерес сред участниците в дискусията в Благоевград предизвика новината, че през 2011 г. за първи път ще се приемат заявления по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи”. Кандидатстването по тази мярка ще става като част от общото заявление за директни плащания на площ и срокът за подаването на заявления е от 1 март до 15 май, съобщи Александър Атанасов, държавен експерт в Дирекция „Развитие на селските райони” в земеделското министерство.
Кандидатствайте по мярка 142 „Създаване на организации на производители”, призова експертът от дирекция „Развитие на селските райони” в МЗХ Диана Трифонова. Тя обясни, че така местните земеделци ще могат най-добре да се възползват от внедряването на нови продукти, процеси и технологии, както и да продават продукцията си на цени, които ги удовлетворяват. По тази мярка се предлага финансов ресурс за създаване на самата организация на производителите, които могат да бъдат бенефициенти и по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Така ще можете да си купите техника, която да е от полза за всички членове на сдружението, уточни Трифонова. Според нея в момента има интерес и към мярка 214 „Агроекологични плащания”, който се дължи на намалените изисквания и улеснената процедура за кандидатстване. Чрез мярка 214 могат да се удвоят и утроят плащанията на площ, обясниха експертите от Министерството на земеделието и храните.
До момента по програмата са договорирани средства в размер на 1 078 207 049. 00 евро, което е 33 % от общия бюджет, а разплатените финансови средства са на стойност 627 061 781.00 евро или 19 % от целия бюджет на ПРСР.
Следващата седмица с мерките ще бъдат запознати земеделските производители във Видин и Враца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във