Банкеръ Daily

Новини

ГЛОУБ ФАРМ СЕ ПРИБЛИЖАВА КЪМ БОРСАТА

Още една фирма с гръцки капитали ще търси изява на БФБ-София. Това се стана ясно след като Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на акции, издадени от Глоуб фарм АД, София, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Емисията е в размер на 100 хил. броя обикновени книжа, с номинална стойност 1 лев. Със същото решение се вписва посочената емисия акции в регистъра, воден от надзорния орган, както и Глоуб фарм АД като публично дружество.
Основната дейност на компанията е свързана с инвестиране в компании, опериращи на фармацевтичния пазар, като главните пазари са тези в България и Гърция.
Дружеството е с едностепенна система на управление като в състава на съвета на директорите влизат: Константинос Китсионас - председател, Елени Псарониколаки - заместник-председател и изпълнителн директор, а за членове са избрани Теодорос Хрисис, Георгиос Скурас и Николаос Псарониколакис. Мажоритарен акционер в дружеството е Елени Псарониколаки, която притежава 99 998 броя акции, представляващи 99.998% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във