Банкеръ Daily

Новини

Глобиха камарата на строителите със 175 хил. лева

Върховния административен съд в 3-членен състав потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията от май 2010 г., с което беше наложена имуществена санкция от 175 хил. лв. на Камарата на строителите в България. Глобата е за извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията - картелно споразумение. Решението обаче подлежи на касационно обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Решенията на сдружения на предприятия, които имат за предмет пряко или косвено определяне на цени, представляват най-тежкото нарушение на правото на конкуренция и водят до най-сериозните увреждания на пазара. Поради тази причина в практиката по прилагане правото на конкуренция е прието, че споразумения или решения с такъв предмет са незаконни сами по себе си, дори когато все още не са предизвикали реален ефект на пазара, се казва в решението.
При проверката на антимонополния орган е установено, че Камарата е предприела серия от мерки, които са довели до определянето на ориентировъчни цени във високото, хидротехническото и пътното строителство, публикувани на официалната интернет страница на сдружението. Проучването също така е показало още, че изработването на ценовите показатели е било с цел тяхното реално приложение в строителния сектор в страната.
Строителният бранш в България обхваща над 20 хил. фирми. В Камарата на строители членуват 42% от общо регистрираните предприятия, но те произвеждат 90% от общата строителна продукция. Поради това Комисията счита, че определените и разпространени от Камарата ориентировъчни цени могат да доведат до еднакви пазарни реакции на независимите конкуренти без да съществуват обективни пазарни условия за това, пише в мотивите на Комисията за защита на конкуренцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във