Банкеръ Daily

Новини

ГЛОБЯВАТ РАБОТОДАТЕЛИ, НЕПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Главна инспекция по труда няма да глобява работодателите, които все още не са подали декларация по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Това съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.
От първи януари 2009 година влязоха в сила измененията и допълненията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
Измененията и допълненията, които се отнасят до досегашния чл. 15 на ЗБУТ, предвиждат създаването на Наредба за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на Декларациите по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
До края на 2009 година предстои изготвянето и приемането на Наредба за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на Декларациите по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. До приемането и влизането в сила на Наредбата, регламентираща новия ред за подаване на декларациите, от работодателите не се изисква да подават годишна декларация по чл. 15 ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.


Facebook logo
Бъдете с нас и във