Банкеръ Daily

Новини

ГЛОБИ ЗА 123 000 ЛВ. Е НАЛОЖИЛА ЗДРАВНАТА КАСА ВЪВ ВРАЦА

Глоби в общ размер 123 000 лева наложи на лекари РЗОК във Враца. От тях 93 990 лв. са глобите в извънболничната и болничната медицинска помощ, а начислените неправомерно получени суми от лекарите, които подлежат на възстановяване, са размер на 29 154 лв. Експерти на касата са извършили общо 246 финансови и медицински проверки на лечебни заведения за извънболнична медицинска и дентална помощ, болници и аптеки от област Враца са извършили експертите от РЗОК. От тях 65 проверки са осъществени съвместно с експерти от НЗОК. Финансови проверки са извършени на 184 лечебни заведения за медицинска помощ, а на сто лекарски практики са извършени медицински проверки. Най-честите нарушения, установени при лечебните заведения за първична извънболнична медицинска и специализирана помощ, са нарушаване на поетите задължение за налична, функционираща и изправна медицинска апаратура и оборудване, нередности при воденето на медицинската документация, неправомерно включване на здравноосигурени лица в регистрите на определен личен лекар и изписване на повече от три лекарствени продукта от списъка на НЗОК за едно заболяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във