Банкеръ Daily

Новини

ГЛАСУВАХА ПРОМЕНИ В МЕНИДЖМЪНТА НА ЧЕСТЪРФИЙЛД

Общото събрание на акционерите на Честърфийлд АД - София, проведеното на 7 октомври, е одобрило доклада на управителните органи за дейността на дружеството и анализа на специализираното одиторско предприятие за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2007 година.
Общото събрание е освободило от отговорност членовете на съвета на директорите - Димостенис Йоанис Харакидис - председател и изпълнителен член, Спиро Георгиос Балтацидис и Николаос Андреас Андруцопулос - заместник-председател, за дейността им през миналата година.
Акционерите са приели предложението за промяна в адреса на управление на дружеството от София, район Средец, ул. Уйлям Гладстон № 39, на София, район Средец, ул. Фритьоф Нансен № 9, и съответно в устава на Честърфийлд.
По точка осма от дневния ред общото събрание е освободило от длъжност Спиро Георгиос Балтацидис и Николаос Андреас Андруцопулос - заместник-председател, и е избрало Добрин Христов Иванов и Биляна Петрова Петрова за нови членове на борда на директорите.
Третият член на управителния орган е Димостенис Йоанис Харакидис, който е председател и изпълнителен директор.
Основни акционери в дружеството, което извършва посредническа дейност на агенции за недвижими имоти, са Доминант Финанс с дял от 48.500% и Константинос Григориос Топалоглу с 46%, а останалите 5.500% са собственост на група физически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във