Банкеръ Daily

Новини

ГИНЬО ГАНЕВ СЕ СРЕЩА С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ

Националният омбудсман Гиньо Ганев днес има среща със местните обществени посредници на тема: Доброто управление под лупата на гражданския контрол. Прилагане на принципите на добро управление в местната власт.
Участниците в срещата ще бъдат запознати и с актуализираните препоръки на националния омбудсман към общините. Ще бъдат представени добрите практики в работата на омбудсмана в три области от местното самоуправление: местната нормативна уредба, приемана от общинските съвети; социалните услуги, предоставяни от общините; проблеми, свързани със собствеността (устройство на територията, незаконно строителство, земеделски земи).
В рамките на работната среща участниците ще имат възможност да обменят опит и да обсъдят практическите аспекти на защитата на правата на гражданите.
Инициативата е част от политиката на омбудсмана, насочена към насърчаване на процеса на децентрализация на властта и се осъществява в рамките на проекта на омбудсмана Прилагане на принципите на добро управление в местната власт, финансиран от Оперативна програма Административен капацитет, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във