Банкеръ Daily

Новини

Георги Първанов: Електронните инфраструктури трябва да бъдат изградени като част от европейските и глобални системи

През следващите години у нас електронните инфраструктури трябва да бъдат изградени като част от европейските и глобални системи. Това ще позволи качественото подобряване на научните и научно-приложните изследвания, на нивото на образование и здравеопазване, жизненото равнище, обществените услуги и ще даде цялостно отражение върху икономиката и обществото, културата и живота на хората. Това заяви президентът Георги Първанов по време на кръгла маса на тема: bdquo;Електронните инфраструктури: новите магистрали на европейското развитие на Българияrdquo;.


Първанов посочи, че за съжаление България значително изостава в развитието както на магистралните комуникационни високоскоростни средства спрямо европейската научноизследователска мрежа, така и в изграждането на модерни национални грид и супер компютърни центрове. Той определи равнището на участие на страната в европейското научно и образователно пространство като незадоволително и изтъкна, че инвестициите в образованието, науката, иновациите са на едно от най-ниските равнища в Европейския съюз.


Според президента участието в програмите за мобилност на студенти, преподаватели и изследователи се свежда до еднопосочна мобилност навън, а това обрича страната на незавидно бъдеще. Той посочи, че трудът на българските учени и експерти е силно подценен в европейските изследователски, образователни и иновационни програми и подчерта, че желаното икономическо и социално развитие не може да бъде постигнато, ако не бъде обърната посоката от напускане към завръщане на талантливите българи от чужбина.


ldquo;Като гледам залата, виждам че засега не отбелязваме голям успех в привличането на вниманието на изпълнителната власт и на хората, които са призвани да формират тази политика. Ползвам обаче присъствието на медиите като възможност този апел, идеите, тезите, които не толкова аз, колкото професионалистите ще развият в следващите часове, да могат, макар и задочно, да стигнат до онези, от които зависят решениятаrdquo;, каза още президентът

Facebook logo
Бъдете с нас и във