Банкеръ Daily

Новини

Георги Миронов е новият управител на ЦБА Търговия

На 22 март в Търговския регистър е вписан Георги Атанасов Миронов като управител на ЦБА Търговия ЕООД - дъщерно дружество на ЦБА Асет Мениджмънт АД - Велико Търново (C81), съобщиха от компанията майка чрез БФБ-София.
ЦБА Асет Мениджмънт е публично акционерно дружество, което инвестира в дъщерни дружества, развиващи дейност по продажба на дребно на хранителни и нехранителни стоки чрез верига за търговия на дребно-супермаркети, обединени в обща търговска мрежа ЦБА.
Компанията е създадена през 2006 г., за да управлява дъщерните си дружества ЦБА - В. Търново ЕООД, ЦБА - Габрово ЕООД и ЦБА - Русе ЕООД, които са преобразувани, чрез вливане в ЦБА Търговия EООД в края на 2008 година.
ЦБА Асет Мениджмънт е едноличен собственик на капитала на три дъщерни дружества: ЦБА Търговия ЕООД, ЦБА Логистика ЕООД и ЦБА Франчайз ЕООД.
Обектите в търговската верига ЦБА вече са 39 в цялата страна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във