Банкеръ Daily

Новини

ГЕНЕРАЛНИЯТ ЩАБ ОБСЪДИ ДИСЦИПЛИНАТА В АРМИЯТА

В Генералния щаб на Българската армия се проведе съвещание по дисциплината. В него взеха участие ръководствата на ГЩ на БА и на видовете въоръжени сили, началниците на висшите военни учебни заведения и командирите на съединения и части от Българската армия.
Направеният анализ отчита значително процентно намаление на броя на дисциплинарните нарушения, както и на броя допуснатите инциденти – с 27%. Това в голяма степен се дължи на новите условия, при които се подготвят българските военнослужещи в професионалната армия. Все пак наличието на такива прецеденти изисква предприемането на конкретни мерки за ограничаването и недопускането им в бъдеще.
Част от дискутираните мерки бяха – стриктно спазване на военната дисциплина, засилване на контрола по изпълнението на заповедите, повишаване на бдителността и подобряване на охраната на войсковите райони и обекти, засилване на превантивната работа за подобряване на социално-психологическия климат, засилване на критериите при подбора на кандидатите за кадрови войници и за участие в мисии.
На заседанието бе констатирано запазване на броя на инцидентите с лични автомобили в извънработно време, което поставя въпроса за работа по превенция на пътно-транспортните произшествия.
За пореден път бе подчертано, че контингентите от Българската армия, участващи в операции по поддържане на мира в Босна и Херцеговина, Косово, Афганистан и Ирак изпълняват поставените им задачи съгласно оперативните планове и се ползват с пълното професионално доверие на съюзниците от Алианса и ЕС.
Началникът на Генералния щаб генерал Златан Стойков възложи на командирите от всички степени да работят по подобряване организацията на войсковата дейност, повишаване подготовката на личния състав, укрепване на дисциплината и недопускане нарушения на административно-правната и финансовата дисциплина.
Преди началото на заседанието пред събрания команден състав бяха официално представени новоназначените и повишените в звание и длъжност офицери

Facebook logo
Бъдете с нас и във