Банкеръ Daily

Новини

ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПЪРВОМАЙ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ ДО 3.8 МЛН. ЛЕВА

Газоснабдяване Първомай АД, Първомай, с решение на общото събрание на акционерите от 15 ноември 2007 г. увеличава капитала на дружеството от 180 хил. лв. на 3 812 300 лв. чрез издаване на 36 323 нови обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 100 лв. всяка. Всички акционери могат да запишат част от новите акции, съответна на дела им в капитала до момента, в срок до един месец, считано от датата на обнародване на поканата в Държавен вестник.
Капиталът на дружеството, което се занимава с търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти, е разпределен между Овергаз Инк. с дял от 65% и Община Първомай с 35 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във