Банкеръ Daily

Новини

Гарантираният годишен дивидент по емисията привилегировани акции на Меком е увеличен от 12 на 18% от емисионната стойност

На своето заседание днес Комисията за финансов надзор е одобрила допълнение на проспект за първично публично предлагане на емисия привилегировани акции от увеличение на капитала на Меком АД, Силистра, съобщиха от надзорния орган.
Припомняме, че с решение № 522 от 11 август 2010 г. КФН потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от Меком АД, в размер на 14 000 995 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми, задължително конвертируеми привилегировани акции без право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Те са с 12% гарантиран дивидент.
Допълнението на проспекта е свързано с промяна на процента на кумулативния гарантиран годишен дивидент по емисията привилегировани акции, който е увеличен от 12% на 18% от емисионната стойност на акциите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във