Банкеръ Daily

Новини

Гаранции за основните човешки права ще е акцентът в работата на междуведомствената група при прегледа на Закона за СРС


Върху гарантирането на основните човешки права и свободи на гражданите ще е фокусирана основната цел на новосформираната работна група под председателството на министъра на правосъдието Маргарита Попова. Такива гаранции ще бъдат предложени при предстоящата редакция на Закона за СРС, чийто преглед предстои като част от поредица мерки за подобряване на контрола върху използването на специалните разузнавателни средства. Информацията е от пресцентъра на министерството.
Стриктните гаранции за спазване на основни конституционни права на гражданите е обединило като основна цел представителите на работната група още на първото заседание, свикано от министър Маргарита Попова. В състава на групата, чието сформиране е инициирано от министър-председателя в края на месец януари, влизат представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власт - представители на Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, Върховния касационен съд, МВР, ДАНС, подкомисията в Народното събрание за парламентарен контрол и наблюдение върху използването на СРС.
След анонсираното намерение на министър Маргарита Попова да бъде разширен състава на работната група, изявени представители на неправителствения сектор и адвокатурата, ангажирани с правозащитна дейност, са изявили готовност да се включат в работата по анализа и предложенията за преглед на законовата уредба и административните практики при използването на СРС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във