Банкеръ Daily

Новини

Фонд „Земеделие” въвежда допълнителна клауза в договорите по 2 мерки на Програмата за селските райони

Държавен фонд „Земеделие” въвежда допълнителна клауза в договорите по 2 мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПСРС).
Клаузата цели да създаде допълнителна гаранция за финансовите интереси на Европейския съюз, когато има съмнения за създаване на изкуствени условия от страна на кандидатите, уточниха от фонда.
Изменението се отнася за Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.
Пример за създаване на изкуствени условия е разделянето на едно стопанство на две. С това собствениците целят да получат два пъти максималния размер на субсидията на проект, заложен в нормативните уредби на мерките.
Кандидатите, за които има съмнения за създаване на изкуствени условия, трябва да учредят първо по ред обезпечение за инвестицията в полза на фонд „Земеделие”, до размера на договорената финансова помощ. Обезпечението се създава при подаването на заявката за окончателно плащане. То става неразделна част от договора за подпомагане и гарантира правилното изпълнение на одобрения бизнес план.
Внасянето на допълнителни гаранции не е необходимо, ако част от свързаните кандидати оттеглят заявленията си и остане само един проект за подпомагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във