Банкеръ Daily

Новини

Фонд Земеделие разплати проекти за над 6 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

Държавен фонд Земеделие разплати проекти за над 6 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. , съобщиха от пресслужбата на фонда.
По мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства са направени плащания за 3, 2 млн. лв. По публичната мярка 322 Обновяване и развитие на населените места са разплатени 1.4 млн. лв. Останалите средства включват плащания за инвестиционни предложения по мерките 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия, 143 Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния, 511 Техническа помощ и 431-2 ЛИДЕР - Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони.
На заседание на Експертна комисия по осигуряване на прозрачност (ЕКОП) са одобрени и нови 19 проекта по мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности и мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.
Одобрените проектопредложения са на обща инвестиционна стойност 7. 8 млн. лв., като при успешното им изпълнение на кандидатите ще бъде изплатена субсидия в размер на 5.2 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във