Банкеръ Daily

Новини

Фонд „Земеделие” разплати 8.2 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013

Фонд „Земеделие” изплати днес 8 211 997 млн. лв. по осем от черките па Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година и вече са по сметките на бенефициентите.
Над 4.1 млн.. лв. са изплатените субсидии по публичните мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”. За модернизиране на земеделксите стопанства са преведени субсидии в размер на 1.8 млн. лв., а по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – 1.3 млн. лева.
Останалите изплатени безвъзмездни средства са за успешно изпълнени инвестиции по мерките 112 „Създаване на стопанства на млади фермер”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” и 431-2 ЛИДЕР - Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във