Банкеръ Daily

Новини

Фонд Земеделие изплати още 412 хил. лв. за агроекология

Субсидиите са преведени по сметките на стопани, поели ангажимент да извършват природосъобразно земеделие в продължение на пет години, по общо четири направления – Опазване на застрашени от изчезване местни породи, Биологично пчеларство, Възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с висока природна стойност, както и Традиционно отглеждане на овощни градини. Общият брой на одобрените заявления е 90, а точният размер субсидията – 412 232 лева.
Най-много кандидати – над тридесет на брой – получават средства за поддържане на недоизпасани затревени площи с висока природна стойност. Целта на това направление е да защити растителните и животински видове, застрашени от изчезване поради превръщането на местообитанията им в обработваеми земеделски земи. Бенефициентите ще получат над 240 хил. лева.
Други 30 заявления, на обща стойност 106 006 лв., са по направление Биологично пчеларство. Отглеждането на пчели по биологичен начин косвено допринася и за опазването на почвите, тъй като чрез естественото опрашване на овощните видове се повишават добивите, без да се налага допълнителното използване на азотен тор.
Над 14 хил. лв. ще бъдат изплатени на стопани, поели ангажимент да увеличат броя на животните от редки или застрашени местни породи.
С останалите средства за агроекология се финансират бенефициенти, кандидатствали по повече от едно от четирите посочени направления, както и на стопани, които се занимават с традиционно отглеждане на овощни градини. Субсидиите за овощни градини са на обща стойност 13 549 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във