Банкеръ Daily

Новини

Фонд „Земеделие” изплати още 1.3 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони

Държавен фонд „Земеделие” изплати още 1.3 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и одобри нови проекти по горските мерки, съобщиха от фонда. На заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност одобрение получиха нови 10 проекта по мерките 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”. Проектопредложенията са с общ размер на одобрените разходи 945 928 лв., а субсидиите, които ще получат бенефициентите при успешното им изпълнение са на стойност 936 026 лева. Предметът на инвестициите по двете горски мерки е свързан основно с възстановяване на горите, пострадали от горски пожари, закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, първоначално залесяване на неземеделски земи и презалесяване.
Днес бяха извършени и плащания по пет от мерките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Преведените средства са в размер на 1 338 172 лв. и са за проекти по мерките: 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, 322 „Обновяване и развитие на населените места и 511 „Техническа помощ”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във