Банкеръ Daily

Новини

Фонд „Земеделие” изплати над 610 хил. лв. по Оперативна програма „Рибарство”

Фонд bdquo;Земеделиеrdquo; изплати над 610 хил. лв. по Оперативна програма bdquo;Рибарствоrdquo;, съобщиха Министерството на земеделието. Средствата получиха три фирми, инвестирали в създаването на садкова ферма, ремонт на язовир и нарязване на риболовен кораб за скрап. Субсидиите се отпускат по мерки 2.1 bdquo;Производствени инвестиции в аквакултуратаrdquo; и 1.1 bdquo;Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейностиrdquo;.


Над 395 хил. лева получи фирмата bdquo;Унимексrdquo; ЕООД по Мярка 2.1 за изградената садкова ферма за отглеждане на пъстърва по супер интензивна технология. Фермата е сладководна и е разположена в язовир Доспат, село Сърница. Интензивната технология е за предпочитане пред класическата, при която пъстървата се отглежда в бетонни или землени басейни. Садковата инсталация се състои от три понтона, 20 кръгли производствени садки с диаметър 12 метра, 2 кръгли технологични садки с диаметър 8 метра, 3 кръгли сортировъчни садки с диаметър 4 метра, както и две спомагателни платформи.


Втората субсидия по Мярка 2.1 е в размер над 118 хил.лв. Тя бе изплатена на bdquo;Деникоrdquo; ООД за ремонта на язовир в село Кардам, община Попово. Фирмата инвестира в система от развъдници под язовирната стена. Тя има три изпускателя, като изпускателите и преливникът са ремонтирани, а язовирното дъно ndash; почистено. Дружеството е разработило технологичен проект за отглеждане на европейски сом и толстолоб за консумация.


Субсидиите по Мярка 2.1 bdquo;Производствени инвестиции в аквакултуратаrdquo; покриват 60% от одобрените и извършени инвестиции. От тях 75 % са осигуряват от Европейския фонд за рибарство (ЕФР), а 25 % ndash; от държавния бюджет.


Фондът изплати и премия в размер на 96 570 лв. за нарязването на риболовен кораб за скрап по Мярка 1.1. bdquo;Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейностиrdquo;. Бенефициентът е ЕТ Виктория - Стелиян Николов от гр. Варна. Плавателният съд е извършвал стопански риболов в българската част на акваторията на Черно море. Общата му дължина е 12.56 м, а тонажът ndash; 9 бруто регистър тона. Корабът е оборудван с риболовни уреди ndash; пелагични тралове, хрилни мрежи и плаващи парагади. Фирмата е сключила договор за покупко-продажба на кораба за скрап с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали.


Мярка 1.1 има компенсаторен характер, финансирана е от ЕФР, а безвъзмездната помощ покрива до 100 % от изчислените премии. От тях 85% са европейски средства, а 15% - национално доплащане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във