Банкеръ Daily

Новини

Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ увеличава капитала си с 5 213 496 броя нови акции

Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София (6EE) увеличава капитала си с издаване на 5 213 496 броя нови акции с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 1.30 лв., съобщиха от БФБ-София след получено уведомление за решение на съвета на директорите на 1 ноември.
При успешно реализиране на емисията капиталът ще нарасне от 1 303 374 лв. на 6 516 870 лева. Съотношение между броя на издадените права и нови акции е 1 към 4, като капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най малко 2 млн. бр. нови книжа.
Инвестиционният посредник Елана трйдинг АД е избран да обслужва увеличението на капитала.
Според регистъра на Комисията за финансов надзор в момента Енемона АД контролира 69.80% от общия капитал, ЕнергоМонтаж АЕК АД държи 8.19%, а Студио за инвестиционно инвестиране ООД има дял от 14.88% от акциите с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във