Банкеръ Daily

Новини

ФНИ БЪЛГАРИЯ ПРИДОБИ НОВ ИМОТ ЗА 872 ХИЛ. ЕВРО

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София е придобило 4/10 (четири десети) идеални части от пететажна жилищна сграда с гаражи, намираща се в к. к. Боровец, заедно със съответно право на строеж на имота, върху който е построена, с площ 8 804 кв. метра. Сградата е със застроена площ от 512.30 кв. м и разгъната застроена площ от 3 527.30 кв. метра. Покупната цена на имота е в размер на 872 хил. евро без ДДС. С цел финансиране придобиването на недвижимия имот дружеството е сключило с Българска Пощенска Банка АД договор за инвестиционен кредит в размер на 1 млн. евро. Срокът на кредита е до 30 ноември 2007 г., а дължимата годишна лихва за предоставения кредит включва сбора от действащия тримесечен EURIBOR и лихвена надбавка в размер на 1.65 на сто.
Нетната печалба на дружеството със специална инвестиционна цел през първото полугодие на тази година е в размер на 497 хил. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във