Банкеръ Daily

Новини

ФНИ България е изплатило дължимия дивидент за 2008 година

В информационната мрежа х3news е постъпила информация от Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София (5BU), според която дружеството е изплатило дължимия дивидент за 2008 г. в общ размер на 28 969 064.58 лева.
Решението за разпределяне на печалбата беше взето от общото събрание на Фонд за недвижими имоти България, проведено на 29 юни 2009 година. Изплатеният дивидент представлява 90% от преобразувания финансов резултат, определен съгласно чл.10 от ЗДСИЦ, а брутнита сума за една акция е в размер на 0.47922 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във