Банкеръ Daily

Новини

Фискалният резерв е 6.6 млрд. лв. към 30 април

По предварителни данни и оценки фискалният резерв към 30.04.2010 г. е в размер на 6.6 млрд. лв., в т. ч. 6 млрд. лв. в БНБ и 0.6 млрд. лв. в търговски банки (главно депозити на Националния фонд по предприсъединителните инструменти на ЕС).
Размерът на фискалния резерв към 31.03.2010 г. е 6,4 млрд. лв. По предварителни данни, през месец април той е нараснал с около 0,2 млрд. лв., главно поради превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма за месеца. По предварителни данни и оценки на консолидирано ниво за месец април излишъкът е в размер на около 0.3 млрд. лв., като април е първият месец от началото на 2010 г., в който приходите за периода превишават разходите.
„България не се нуждае нито от заем от МВФ, нито от емитиране на еврооблигации. Финансите на страната са стабилни”, коментира от Вашингтон финансовият министър Симеон Дянков.

Facebook logo
Бъдете с нас и във