Банкеръ Daily

Новини

Фирмата Ученически отдих и спорт организира столовото хранене в почивните си бази

Фирмата Ученически отдих и спорт ЕАД, София чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки за организиране на ученическото столово хранене в почивни бази, собственост на фирмата за летния сезон 2011 година.
Поръчката е за извършване на ученическо столово хранене чрез ежедневно приготвяне на храна за ученици по разработено от СРИОКОЗ меню, в съответствие с нормативните уредби за ученическо хранене. Приемът на енергия и хранителните вещества при учениците е съобразен с Наредба № 23/2005г на МЗ за физиологичните норми за хранене на населението( ДВ, бр.63 от 2005г.) При приготвянето на храната ще се прилагат здравословните кулинарни технологии описани в Приложение № 5 на Наредба № 37/2009г. на Министъра на здравеопазването за здравословното хранене на учениците.
Документация за участие може да се получи до 14 март.

Facebook logo
Бъдете с нас и във