Банкеръ Daily

Новини

ФИНТЕКСКО ЗАПОЧВА ДА ПРОДАВА ПРАВА ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА СИ

От 12 септември стартира търговията с правата на Финтекско АД, всяко даващо възможност за придобиване на нови три акции. Дружеството планира увеличение на капитала от 685 857 на 2 743 428 лв. чрез издаването на 685 857 права (или 2 057 571 нови акции) с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Книжата ще се търгуват до 25 септември, а акции ще могат да се записват до 18 октомври. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно до 16 януари 2006 година. Според проспекта на компанията с набраните средства от увеличението ще бъдат закупени два етажа от индустриална сграда в столичния квартал Овча купел, които ще станат индустриални складови помещения за отдаване под наем. Холдингът стана публично дружество в резултат на промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа през 2005 г., според които всички дружества с над 10 000 акционери през последните две години автоматично стават публични. В началото на тази година Златен лев холдинг беше първото листвано на борсата дружеството в резултат на тази промяна.
Финтекско беше образувано след вливането на бившия приватизационен фонд Калиман холдинг в Сигма, като в резултат холдингът прекрати дейността си през 1999 година. Предметът на дейност на Финтекско е проучване на пазари и изследване на общественото мнение. Капиталът е разпределен между Калиман-РТ с дял от 15 на сто и група физически лица, притежаващи 83 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във