Банкеръ Daily

Новини

ФИНИ УВЕЛИЧЕНАВА КАПИТАЛА

Във връзка с решение на учредителното събрание на акционерите за първоначално увеличаване на капитала на Фонд за инвестиции в недвижими имоти АДСИЦ - София, на Първичен пазар е регистрирана емисия от 150 хил. бр. нови акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Така капиталът ще нарасне от 500 хил. лв. на 650 хил. лева. Съотношението между издадените права и една нова акция е 1/1, а присвоеният борсов код на издадените права на Първичен пазар е R1FINI.
Предлагането на правата за първична продажба и записването на акции стартира от 23 октомври. Крайната дата на предлагане на правата на борсата е 5 ноември, а за записване на акции от увеличението - 29 ноември 2007 година. Борсов член-поемател, упълномощен да обслужва увеличението на капитала е инвестиционният посредник Елана Трейдинг АД.
Вторичната продажба на емисията права на първоначалното увеличаване на капитала на фонда ще стартира на 23 октомври. Борсовият код на емисията е R2FINI.
ФИНИ е част от групата Енемона АД. Основно дружеството ще инвестира в имоти, осигуряващи доход под формата на наеми и други плащания. Планират се инвестиции и в закупуване, изграждане и/или реновиране на недвижими имоти с цел препродажба или експлоатация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във