Банкеръ Daily

Новини

Финансовото министерство анулира аукциона за 15-годишни ДЦК в евро, планирано за 22 ноември

Министерството на финансите анулира провеждането на планирания за 22 ноември аукцион за продажба на 15 годишни Държавни ценни книжа (ДЦК) деноминирани в евро. Решението е продиктувано от факта, че към момента наличният обем в обращение предоставя необходимата ликвидност за търговия на вторичен пазар. Намерението на емитента е да не преотваря емисията до края на годината.
Същевременно публикуваният емисионен календар до края на годината остава в сила, като инвеститорското търсене на дългосрочни книжа може да бъде насочено към предстоящия аукцион за продажба на ДЦК със срочност 10 г. и 6 м., който ще бъде проведен на 8 ноември 2010 година, уточняват от финансовото министерство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във