Банкеръ Daily

Новини

Финансовите министри от ЕС ще обсъждат ситуацията в Гърция

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 8 ноември в Брюксел. На него се очаква да бъде прието решение за отпускане на шестия транш от финансовата помощ за Гърция.


На заседанието на ЕКОФИН ще бъде разгледано предложение за директива за енергийното данъчно облагане. С директивата се цели въвеждане на нови и изменение на стари правила за облагане на енергийните продукти, което ще осигури не само данъчни приходи, а и по-висока степен на последователност в начина, по който облагането на енергийните продукти допринася за постигане на целите за намаляване на енергопотреблението и за използване на по-чисти видове енергия в ЕС. България подкрепя предложената нова структура на данъка, състояща се от два компонента ndash; данъчно облагане, обвързано с емисиите на въглероден диоксид на съответния енергиен продукт, и обичайното данъчно облагане на енергопотреблението, основано на енергийното съдържание на енергийния продукт. България обаче ще изрази резерви относно предложение за промяна на минималните нива на данъчно облагане. Според страната ни, то не отразява разликата в стопанската и социална ситуация в различните държави-членки и ефекта, който би оказало предложеното повишение на данъчни ставки върху потреблението и инфлацията. Българската страна счита още, че всяка промяна в минималните нива на данъчно облагане по отношение и на двата компонента от предложената нова структура трябва да бъде предварително обсъдена и приета с пълно мнозинство от държавите-членки.


По отношение на предложението на Европейската комисия за въвеждане на собствен ресурс ndash; данък върху финансовите транзакции (ДФТ), България ще потвърди резервите си. Без да е постигнато съгласие за въвеждането на ДФТ на глобално ниво, би била застрашена конкурентоспособността на финансовите центрове в ЕС, е българската позиция.


Финансовите министри от ЕС ще приемат и заключения относно дизайна на таблото с индикатори за целите на наблюдение на макроикономическите дисбаланси в ЕС, а също и относно финансирането за bdquo;бърз стартrdquo; на борбата с климатичните промени за 2011 г. във връзка със 17-ата Конференция на страните по рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във