Банкеръ Weekly

Новини

Финансовите институции трябва да поддържат собствен капитал по всяко време

Въвежда се изискване финансовите институции да поддържат собствен капитал по всяко време в размер, не по-малък от минимално необходимия внесен капитал за съответната дейност. Това предвиждат изменения и допълнения в Наредба 26 за финансовите институции, приети от Управителния съвет на Българската народна банка. Определен е срок до края на 2012 г. за изпълнение на това изискване от финансовите институции, чиито капитал е недостатъчен.


Съгласно промените в Закона за кредитните институции от от 2011 г., наредбата определя условията за освобождаване от регистрация на финансовите институции, които извършват дейност със средства, предоставени за изпълнение на целеви проекти и програми на Европейския съюз.


Прецизирани са текстовете за начина, по който се определя основната дейност на финансовата институция. Целта е да се предотврати заобикалянето на регистрационния режим чрез избор на изгоден за институцията метод за изчисляване размера на основната дейност. Въз основа на натрупания от БНБ опит са допълнени и разширени основанията за отказ и заличаване на регистрация на финансова институция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във