Банкеръ Daily

Новини

Финансовите инспекции на обществените поръчки ще се извършват на основата на утвърден годишен план и оценка на риска

Финансовите инспекции в областта на обществените поръчки да се извършват на основата на утвърден годишен план и оценка на риска, предвиждат промени в Закона за държавната финансова инспекция, внесени от Министерския съвет, и приети на първо четене от парламента. В момента инспекционната дейност на агенцията Държавна финансова инспекция не е планова. Финансовите инспекции се извършват основно по инициатива на външни за агенцията лица и органи, които определят и предметния обхват на инспекциите (молби, жалби, сигнали и искания на държавни органи, физически и юридически лица, по постановления на прокуратурата, по искания на Агенцията по обществени поръчки, Сметната палата и други). Така при определянето на обектите за контрол не се извършва анализ на рискови фактори за определяне на най-нуждаещия се от контрол обект, се посочва в мотивите на вносителя. Затова се предлага смяна на модела на последващ контрол в областта на обществените поръчки чрез въвеждането на системен контрол на базата на оценка на риска. Систематичният подход предполага периодичност на финансовите инспекции на основата на утвърден годишен план, а конкретните възложители на обществени поръчки, подлежащи на контрол през съответната година, ще се определят след анализ на информация за дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки и оценка на рискови фактори. Промените ще изискват и увеличаване на капацитета на АДФИ за извършване на планови финансови инспекции и на проверки по сигнал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във