Банкеръ Daily

Новини

ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ ЕЛИТ ПОЕМА НЕБАНКОВИТЕ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА ЕЛАНА ХОЛДИНГ

С решение на Софийски градски съд от 10 декември 2007 г. е вписано преобразуването на Елана Холдинг АД - София, чрез отделяне на дейността по предоставянето на небанкови финансови услуги, , която преминава върху приемащото дружество Финансова компания Елит АД. Дружеството е правоприемник на Елана Холдинг АД за съвкупността от активите и пасивите, свързани с отделянето на дейността. Финансова компания Елит АД ще управлява отделно преминалите върху него активи и пасиви, свързани с отделяната дейност на Елана Холдинг АД за срок от 6 месеца. В този срок всеки кредитор на участващо в преобразуването дружество, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на преобразуването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежащи на негови длъжник.

Facebook logo
Бъдете с нас и във