Банкеръ Daily

Новини

Финансов квестор ще проверява държавните фирми, решиха депутатите

Министърът на финансите ще може да извършва превантивен финансов контрол в търговски дружества с държавно участие и изцяло държавни фирми чрез финансов квестор. Това решиха депутатите, приемайки на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Квесторът ще изготвя ежемесечен доклад до министъра, в който ще има информация за извършените от него проверки. Той няма да има правомощията на управителните и контролни органи в съответните организации, като средствата за неговото възнаграждение ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на финансите.


Приетите от парламента промени в норматива са част от мерките в Пакта за финансова стабилност. Според вносителите, целта е засилване на финансовоконтролните функции, като практическият ефект е насочен към подобряване на законосъобразното, ефективното, ефикасното и икономичното управление на търговските дружества с държавно участие и държавните предприятия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във