Банкеръ Daily

Новини

Финансират с над 1.73 млн. лв. проекти по програма „Рибарство”

Държавен фонд bdquo;Земеделиеrdquo; отпуска над 1.73 милиона лева за проекти по програма bdquo;Рибарствоrdquo;. Три от предложенията са по мярка 1.3 bdquo;Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективностrdquo;. Те получават общо 27 302 лева. Други четири проекта по мярка 2.1 bdquo;Производствени инвестиции в аквакултурата са финансирани с 1 545 209 лв. Една фирма е подкрепена със 165 541 лв. за нарязване на кораб за скрап. Субсидията е по Мярка 1.1 bdquo;Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности.


Инвестиционните предложения по Мярка 1.3 са за ремонт на риболовни кораби и закупуване на оборудване, радионавигационни апаратури и системи за пожарогасене. Субсидията покрива до 40% от целия размер на одобрената инвестиция, от които 75% са европейски средства и 25% - доплащане от държавния бюджет. По Мярка 2.1 бе изплатена безвъзмездна финансова помощ в размер на 88 104 лв. за оборудване и увеличаване на капацитета на мидена ферма. С 33 228 лв. ще бъде модернизирано рибовъдно стопанство. Друг бенефициент ще обнови садкова база за отглеждане на пъстърва в язовир Доспат. Фирмата инвестира в закупуването на нови пластмасови садки, покривни мрежи за защита от хищни птици, сервизни плавателни съдове, машина за пране на мрежи и система за радарно наблюдение на садките. Изплатената сума по този проект е 1 236 017 лева. С пари по Мярка 2.1 е подпомогнат и проект за отглеждане на риба в рециркулационни води в с. Баня, гр. Панагюрище. За целта са изплатени 187 860 лв. Одобрената субсидия по тази мярка покрива до 60 % от целия размер на инвестицията, от които 75% са европейски средства и 25 на сто - доплащане от държавния бюджет.


Със 165 541 лв. по Мярка 1.1 bdquo;Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности ще бъде подпомогнат бенефициент за нарязване на риболовен кораб за скрап. Риболовният кораб bdquo;БЧ 5159rdquo; е с дължина 21.14 м. и тонаж 34.03 брут/регистър тона. Безвъзмездната помощ по Мярка 1.1 покрива до 100 % от размера на изчислените премии. От тях 85% са европейски и 15% държавни средства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във