Банкеръ Daily

Новини

Финансирането на мерки за управление на защитените зони е ключов за всички държави от Вишеградската група

Министър Нона Караджова взе участие в 18-та среща на министрите на околната среда от Вишеградската група (Чехия, Полша, Унгария и Словакия), която се проведе на 7 и 8 ноември в Прага. За първи път на форума бяха поканени и министрите на околната среда на България и Румъния. На срещата са идентифицирани общите интереси и предизвикателства пред страните и как най-добре те могат да бъдат отстоявани в рамките на Европейския съюз.


Министрите са обсъдили опциите, предложени от Еврокомисията за преминаване отвъд целта от 20% намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 година. Те са постигнали съгласие, че бъдещи действия в това отношение следва бъдат много внимателно оценени от гледна точка на разходите и въздействието върху икономиката, и то на ниво индивидуални държави ndash; членки.


Тема на разговорите е била също и новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз 2014 ndash; 2020 и отражението й върху политиката по околна среда. Министрите са обсъдили необходимостта от повече гъвкавост при определяне на националните приоритети, нуждите от финансиране и необходимостта да продължи сътрудничеството и дискусиите по предложената от Еврокомисията многогодишна финансова рамка с цел да бъдат защитавани общите интереси, очертани от групата.


По въпросите, свързани с качеството на въздуха, са изведени общи проблеми на държавите от групата, а именно замърсяването с прахови частици, причинявано от битовото отопление и използването на некачествени горива. Решение следва да се търси в посока мерки за намаляване на емисиите от битовото отопление, за алтернативен транспорт, за намаляване на влиянието на значителни промишлени източници, включително и на топлофикационните дружества върху качеството на въздуха.


Дискутирани са били също и темите по прилагането на законодателството, свързано с Натура 2000. Въпросът за финансирането на мерки за управление на защитените зони е ключов за всички държави, участвали на срещата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във