Банкеръ Daily

Новини

ФИНАНСИРАНЕ ДО 100% ОВЪРДРАФТ ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИ ОТ РАЙФАЙЗЕНБАНК

Райфайзенбанк предлага до 100% финансиране от очакваната субсидия за земеделци, кандидатствали по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ на Европейския съюз. Чрез овърдрафта банката предоставя на земеделските производители до пълния размер на одобрената субсидия, като срокът за погасяване е 12 месеца.
Овърдрафтът позволява на земеделските стопани свободно теглене и внасяне на суми, в зависимост от техните нужди, без ограничение в максималния размер, като се предоставя срещу залог върху вземане на субсидията. Кандидатите трябва да представят документ, който удостоверява размера на одобрената субсидия по СЕПП, както и да имат открита сметка в банката. Погасяването на кредита се извършва след получаване на средствата по програмата от ЕС.
Мобилните кредитни центрове на Райфайзенбанк посещават селскостопанските райони и съдействат на земеделските производители, на място, за подаване на документи за специализирания кредит, като максимално улесняват кандидатите за субсидия.
Заедно с овърдрафта, земеделците получават безплатно едногодишен пакет Инициатива + с фирмена сметка без разходи за откриване и поддръжка, дебитни карти Maestro и Visa без такси за издаване, ПОС терминали без такса за издаване и поддръжка, освобождаване от такси за вноски и теглене на каса до 5000 лв., както и интернет банкиране без такса за инсталация и поддръжка.
Освен специализирания овърдрафт по програмата за единно плащане на площи, Райфайзенбанк предлага и до 100% финансиране при покупка на селскостопанска техника, с помощта на специализиран продукт Агрокредит, насочен към бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони към Министерството на земеделието.

Facebook logo
Бъдете с нас и във