Банкеръ Daily

Новини

ФИНАЛИЗИРАХМЕ ПРЕГОВОРИТЕ ПО ОП ТРАНСПОРТ

Преговорите между Министерството на транспорта на Република България и Европейската комисия (ЕК) за одобрението на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. бяха официално финализирани, съобщиха от МТ. Очаква се до средата на ноември решението за одобрението на програмата да бъде подписано от комисаря по регионалната политика на Европейската комисия Данута Хубнер.
Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г. е разработена в тясно сътрудничество със заинтересованите организации и институции и е една от седемте оперативни програми, чрез които България ще усвоява средства от фондовете на ЕС. Програмата е с най-голям бюджет в България – 2 003 481 163,68 евро. Чрез нея ще се финансират инфраструктурни проекти в секторите – железопътен и пътен транспорт, комбиниран транспорт, морски и вътрешноводен транспорт.
Сред ключовите за развитието на националната транспортна инфраструктура проекти са: модернизацията на железопътната линия Видин – София, изграждането на автомагистралите Струма и Марица, разширението на софийското метро, изграждането на Интермодален терминал в София. Реализирането на тези и другите проекти от програмата ще допринесат за повишаване на безопасността и комфорта при пътуване. Също така изграждането на нови и модернизирането на съществуащите инфраструктурни обекти ще намали времето за пътуване и превоза на товари. Една от специфичните цели, поставени пред програмата, е балансиране на използването на отделните видове транспорт. Успешното изпълнение на Оперативна програма “Транспорт” ще има основен принос за интегрирането на националната транспортна мрежа в тази на ЕС. Фондовете, чрез които ще се съфинансират проектите, са Кохезионният фонд и Европейският фонд з

Facebook logo
Бъдете с нас и във