Банкеръ Daily

Новини

Фиксираните телефонни номера в рамките на едно населено място вече ще се набират с префикс „0” и кода на населеното място

Въвежда закрито номеронабиране от днес - 10 март. Фиксираните телефонни номера в рамките на едно населено място вече ще се набират с префикс „0” и кода на населеното място. Това съобщиха от Комисията за регулиране на съобщенията. Номерата в същото населено място (или група от населени места), които досега потребителите са избирали без префикс „0” и съответния код на населено място, ще бъдат избирани по нов начин – с префикс и код. Така всички номера в България ще бъдат избирани по един и същи начин. Например потребителите в София ще трябва да наберат „02” преди номера на търсения от тях абонат в същия град, тези от Пловдив „032”, тези от Свищов „0631” и и други.
Променя се и начинът на избиране на кратки номера за регионални услуги. Те вече ще бъдат избирани с префикс и съответния географски код на областен център в Република България. Например „точно време” от София и област София ще се избира с „02 180”, от Варна и област Варна с „052 180” и други.
Преминаването към закрито номеронабиране ще доведе до промяна единствено при набиране на номера в рамките на един и същ географски код, тъй като и в момента при междуселищно набиране и набиране към мобилни и негеографски номера се използва целия национално значим номер (код на населено място/код на мрежа и абонатен номер) и префикс „0”.
Не се изменя избирането на номерата за спешни повиквания (150, 160, 166 и 112), на номерата за предоставяне на хармонизирани услуги със социална значимост от обхват „116” и на номерата за достъп до справочни услуги от обхват „118”.
Очаква се предприятията, на които са предоставени географски номера, да информират абонатите си за промяната, която предстои, съгласно указанията на КРС. В рамките на шест месеца след въвеждане на закритото номеронабиране, с цел улесняване на потребителите, при набиране на географски номер без префикс и код ще се включва гласово съобщение с текст, поясняващ изискването за набиране на префикс и код пред абонатния номер.
Следва да се посочи, че промяната в номеронабирането няма да повлияе върху таксуването на разговорите. Разговорите в рамките на един и същ географски код остават на същата цена, според приложимата тарифа на съответния оператор.
Промяната на начина на номеронабиране ще осигури възможност за използване на допълнителен номерационен капацитет от географски номера в рамките на съществуващите географски кодове и за осъществяване на преносимост на географски номера в регионите, обслужвани от аналогови централи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във