Банкеръ Weekly

Новини

ФеърПлей Пропъртис с 908 хил. лв. печалба за полугодието

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ приключва първото полугодие на 2012 г. с положителен финансов резултат в размер на 908 хил. лв., съобщиха от дружеството. Нетните приходи от продажба на продукция почти запазват размера си спрямо същия период на миналата година и възлизат на 14.348 млн. лева. От тях 91%, или 13.011 млн. лв., се формират от отчетените продажби на 81 броя апартаменти в комплексите Санта Марина в Созопол, Св. Иван Рилски в Банско и Марина Хил в град Черноморец.


Другите приходи на дружеството са от приходи от наем и експлоатация на инвестиционни имоти.


Към 30 юни фондът е сключил 60 нови договора за продажба на апартаменти. Общата стойност на сключените договори е за 10.591 млн. лв., без ДДС.


ФеърПлей Пропъртис е листвано на БФБ-София на 17 февруари 2006 година. Основен акционер в дружеството е ФеърПлей Интернешънъл АД с 64.57% дял в капитала, останалите са институционални инвеститори (десет пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 340 физически и юридически лица, дребни инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във