Банкеръ Weekly

Новини

ФеърПлей Пропъртис разполага с 1.905 млн. лв. за дивиденти

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София (6F3) отчита 1.905 млн. лв. финансов резултат, който подлежи на разпределение за дивиденти за финансовата 2012 година, съобщават от дружеството.


Съгласно отчета за приходите и разходи нетните приходи от продажби на продукция (имоти) за миналата година са на стойност 25.647 млн. лева. Те се формират от приключване на договори за продажбата на 151 апартамента в комплексите Санта Марина в Созопол, Св. Иван Рилски в Банско и Марина Хил в Черноморец.


Счетоводният резултат на фонда за 2012 г. е загуба в размер на 536 хил. лева. Тя е в следствие на нетния спад в стойността на инвестиционните имоти поради извършената годишна преоценка по пазарни цени.


Към края на миналата година дружеството има 64 нефинализирани договори за продажба, които се очаква да донесат допълнителни приходи от 12.014 млн. лв. до края на 2013 година.


ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е листвано на БФБ-София на 17 февруари 2006 година. Основен акционер в дружеството е ФеърПлей Интернешънъл АД с 61.70% дял в капитала, а останалите книжа са собственост на институционални инвеститори (десет пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 410 физически и юридически лица - дребни инвеститори.


Към края на декември 2012 г. инвестиционният портфейл на ФеърПлей Пропъртис включва десет проекта от различни пазарни сегменти. Общата РЗП е 386 хил. кв. м, а извършените от дружеството вложения към края на годината са в размер на 205 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във