Банкеръ Daily

Новини

ФеърПлей Пропъртис приключи деветмесечието с печалба от 291 хил. лева

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ приключи деветмесечието с 291 хил. лв. нетна печалба съгласно отчетът му към 30 септември. Фондът реализира 19.8 млн. лв. приходи от продажби, от които 89% (или 17.71 млн. лв.) са от приключването на договори за продажбата на 90 апартамента от комплексите Санта Марина в Созопол и Св. Иван Рилски в Банско. Останалата част от приходите се формира от наеми и експлоатация на инвестиционни имоти.
През деветте месеца на годината дружеството е сключило нови договори за продажба на 139 апартамента в Санта Марина с обща РЗП 10 700 кв. м и стойност 29.380 млн. лв., без ДДС.
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти (без земеделска земя) по статистика на КФН. То е листвано на БФБ-София на 17 февруари 2006 година. Основен акционер в дружеството е ФеърПлей Интернешънъл АД с 66.97% дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 18 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 330 физически и юридически лица, дребни инвеститори.
Към края на 2009 г. инвестиционният портфейл на ФеърПлей Пропъртис включва 11 проекта от различни пазарни сегмента. Общата РЗП е 380 хил. кв. м, а извършените от дружеството инвестиции към 31 декември 2009 г. са в размер на 173 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във